பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு தவிர பிற வகுப்புகளுக்கு கடந்த ஆண்டைப் போன்றே தோ்ச்சி வழங்கப்படுமா? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, January 12, 2021

பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு தவிர பிற வகுப்புகளுக்கு கடந்த ஆண்டைப் போன்றே தோ்ச்சி வழங்கப்படுமா?

 பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு  தவிர பிற வகுப்புகளுக்கு  கடந்த ஆண்டைப் போன்றே தோ்ச்சி வழங்கப்படுமா?


கல்விச் செய்தி

CLICK HERE பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு தவிர பிற வகுப்புகளுக்கு கடந்த ஆண்டைப் போன்றே தோ்ச்சி வழங்கப்படுமா?

No comments:

Post a Comment