பள்ளிக்கல்வி -- 72 வது இந்திய குடியரசு தினவிழா -- 26.01.2021-- அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி அலுவலகங்களில் தேசிய கொடியினை ஏற்றி கொண்டாடுதல் -- தொடர்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, January 23, 2021

பள்ளிக்கல்வி -- 72 வது இந்திய குடியரசு தினவிழா -- 26.01.2021-- அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி அலுவலகங்களில் தேசிய கொடியினை ஏற்றி கொண்டாடுதல் -- தொடர்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக்கல்வி -- 72 வது இந்திய குடியரசு தினவிழா -- 26.01.2021-- அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி அலுவலகங்களில் தேசிய கொடியினை ஏற்றி கொண்டாடுதல் -- தொடர்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment