அரசுத் தேர்வுகள் – மேல்நிலை மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு – மந்தணப் பணி – ஆசிரியர்களை மாற்றுப் பணியில் அனுப்பி வைக்கக் கோரி அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 22, 2021

அரசுத் தேர்வுகள் – மேல்நிலை மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு – மந்தணப் பணி – ஆசிரியர்களை மாற்றுப் பணியில் அனுப்பி வைக்கக் கோரி அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் உத்தரவு

 அரசுத் தேர்வுகள் – மேல்நிலை மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு – மந்தணப் பணி – ஆசிரியர்களை மாற்றுப் பணியில் அனுப்பி வைக்கக் கோரி அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர்  உத்தரவு


இயக்குநர் உத்தரவு

CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment