நாடு முழுவதும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டதில் எந்த மாதத்தில் பள்ளிகளைத் திறக்க பெற்றோர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 4, 2021

நாடு முழுவதும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டதில் எந்த மாதத்தில் பள்ளிகளைத் திறக்க பெற்றோர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்?

 நாடு முழுவதும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டதில் எந்த மாதத்தில் பள்ளிகளைத் திறக்க பெற்றோர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்?


பெற்றோர்கள் விருப்பம்

நாடு முழுவதும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டதில் எந்த மாதத்தில் பள்ளிகளைத் திறக்க பெற்றோர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்? செய்தியினை விரிவாக தெரிந்துகொள்ள CLICK HERE

No comments:

Post a Comment