பள்ளிகளில் மாணவர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு-- பள்ளி வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்துதல் -- வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் -- சார்பு : இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, January 13, 2021

பள்ளிகளில் மாணவர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு-- பள்ளி வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்துதல் -- வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் -- சார்பு : இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 பள்ளிகளில் மாணவர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS


No comments:

Post a Comment