அரசு/அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் - பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்துதல்- சார்ந்த அறிவுரைகள்-வழங்குதல்- பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 4, 2021

அரசு/அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் - பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்துதல்- சார்ந்த அறிவுரைகள்-வழங்குதல்- பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 அரசு/அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் - பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்துதல்- சார்ந்த அறிவுரைகள்-வழங்குதல்- பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD இயக்குநர் செயல்முறைகள்

1 comment: