ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் நிலையில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு பணியிட மாறுதல் மற்றும் பணி நியமனம் வழங்குதல் ஆணை G.O - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, January 19, 2021

ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் நிலையில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு பணியிட மாறுதல் மற்றும் பணி நியமனம் வழங்குதல் ஆணை G.O

 ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் நிலையில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு பணியிட மாறுதல் மற்றும் பணி நியமனம் வழங்குதல் ஆணை G.O


பணியிட மாறுதல் ஆணை

DOWNLOAD HERE G.O

No comments:

Post a Comment