சமக்ர சிக்க்ஷா - பள்ளிகளில் உள்ள உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகத்தின் (Hi Tech Lab) தற்போதைய நிலை குறித்த விவரம் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 29, 2021

சமக்ர சிக்க்ஷா - பள்ளிகளில் உள்ள உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகத்தின் (Hi Tech Lab) தற்போதைய நிலை குறித்த விவரம் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் கடிதம்

 சமக்ர சிக்க்ஷா - பள்ளிகளில் உள்ள உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகத்தின் (Hi Tech Lab) தற்போதைய நிலை குறித்த விவரம் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் கடிதம்


 மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்

CLICK HERE சமக்ர சிக்க்ஷா - பள்ளிகளில் உள்ள உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகத்தின் (Hi Tech Lab) தற்போதைய நிலை குறித்த விவரம் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் கடிதம்

No comments:

Post a Comment