தொடக்கக்கல்வி-- அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் 01.01.2021 நிலவரப்படி --பதவி உயர்வுக்கு தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் -- அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து -- தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, February 12, 2021

தொடக்கக்கல்வி-- அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் 01.01.2021 நிலவரப்படி --பதவி உயர்வுக்கு தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் -- அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து -- தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 தொடக்கக்கல்வி-- அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள்  01.01.2021 நிலவரப்படி --பதவி உயர்வுக்கு தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் -- அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து -- தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

No comments:

Post a Comment