01.01.2021 அன்றைய நிலவரப்படி பட்டதாரி சமூக அறிவியல் (வரலாறு மற்றும் புவியியல்) ஆசிரியர் பதவிக்கு பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம் செய்திட இடைநிலை ஆசிரியர், உடற்கல்வி மற்றும் சிறப்பாசிரியர்கள் பெயர்ப்பட்டியல் வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, February 17, 2021

01.01.2021 அன்றைய நிலவரப்படி பட்டதாரி சமூக அறிவியல் (வரலாறு மற்றும் புவியியல்) ஆசிரியர் பதவிக்கு பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம் செய்திட இடைநிலை ஆசிரியர், உடற்கல்வி மற்றும் சிறப்பாசிரியர்கள் பெயர்ப்பட்டியல் வெளியீடு

 01.01.2021 அன்றைய நிலவரப்படி பட்டதாரி  சமூக அறிவியல் (வரலாறு மற்றும் புவியியல்) ஆசிரியர் பதவிக்கு பதவி உயர்வு மூலம் நியமனம் செய்திட  இடைநிலை ஆசிரியர், உடற்கல்வி மற்றும் சிறப்பாசிரியர்கள்  பெயர்ப்பட்டியல் வெளியீடு


 சிறப்பாசிரியர்கள் பெயர் பட்டியல் வெளியீடு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment