01.01.2021 நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாட முதுகலை ஆசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்க அளிக்க தகுதிவாய்ந்தோர் பெயர்ப்பட்டியல் திருத்தம் செய்து இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, February 18, 2021

01.01.2021 நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாட முதுகலை ஆசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்க அளிக்க தகுதிவாய்ந்தோர் பெயர்ப்பட்டியல் திருத்தம் செய்து இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 01.01.2021 நிலவரப்படி பணிமாறுதல் மூலம் இயற்பியல் மற்றும்  வேதியியல் பாட முதுகலை ஆசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்க அளிக்க தகுதிவாய்ந்தோர்  பெயர்ப்பட்டியல் திருத்தம் செய்து இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


 இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment