2020-2021 ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசு பள்ளிகளில் 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களின் முழு ஆளுமை திறன் வளர்த்தல்-திறனறி போட்டிகள் நடத்துதல்-நிதி விடுவித்தல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, February 12, 2021

2020-2021 ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசு பள்ளிகளில் 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களின் முழு ஆளுமை திறன் வளர்த்தல்-திறனறி போட்டிகள் நடத்துதல்-நிதி விடுவித்தல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 2020-2021 ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசு பள்ளிகளில் 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களின் முழு ஆளுமை திறன் வளர்த்தல்-திறனறி போட்டிகள் நடத்துதல்-நிதி விடுவித்தல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

No comments:

Post a Comment