ஆசிரியர்கள் 25 ஆண்டு பணி நிறைவு பெற்றோர் (எவ்வித ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதவர்கள்)2000ரூ பணமும் நற்சான்றிதழும் பெற G.O - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, February 20, 2021

ஆசிரியர்கள் 25 ஆண்டு பணி நிறைவு பெற்றோர் (எவ்வித ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதவர்கள்)2000ரூ பணமும் நற்சான்றிதழும் பெற G.O

 ஆசிரியர்கள் 25 ஆண்டு பணி நிறைவு பெற்றோர் (எவ்வித ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதவர்கள்)2000ரூ பணமும் நற்சான்றிதழும் பெற G.O


அரசாணை

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment