அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் வீடுகட்டும் முன்பணத்தொகை ரூ.25 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.40 இலட்சமாக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, February 2, 2021

அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் வீடுகட்டும் முன்பணத்தொகை ரூ.25 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.40 இலட்சமாக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு

 அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் வீடுகட்டும் முன்பணத்தொகை ரூ.25 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.40 இலட்சமாக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு


அரசாணை வெளியீடு

DOWNLOAD HERE அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் வீடுகட்டும் முன்பணத்தொகை ரூ.25 இலட்சத்திலிருந்து ரூ.40 இலட்சமாக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு

No comments:

Post a Comment