+2 பள்ளி மாணவர்களின் பெயர்ப்பட்டியலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள -- சார்பு-- அரசு தேர்வுகள் இயக்குநரின் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, February 13, 2021

+2 பள்ளி மாணவர்களின் பெயர்ப்பட்டியலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள -- சார்பு-- அரசு தேர்வுகள் இயக்குநரின் கடிதம்

 +2 பள்ளி மாணவர்களின் பெயர்ப்பட்டியலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள -- சார்பு-- அரசு தேர்வுகள் இயக்குநரின் கடிதம்


அரசு தேர்வுகள் இயக்குநரின் கடிதம்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment