உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிலிருந்து உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை -2ஆகப் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு சார்பு --பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, February 16, 2021

உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிலிருந்து உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை -2ஆகப் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு சார்பு --பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிலிருந்து உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை -2ஆகப் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு சார்பு --பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

No comments:

Post a Comment