அரசு உயர்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவிக்கு, பதவி உயர்வு / பணி மாறுதல் மூலம் நியமனம் செய்ய பெயர் பட்டியல் வெளியிடுதல் சார்பு: பள்ளிக் இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, February 15, 2021

அரசு உயர்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவிக்கு, பதவி உயர்வு / பணி மாறுதல் மூலம் நியமனம் செய்ய பெயர் பட்டியல் வெளியிடுதல் சார்பு: பள்ளிக் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 அரசு உயர்நிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவிக்கு, பதவி உயர்வு  / பணி மாறுதல் மூலம் நியமனம் செய்ய பெயர் பட்டியல் வெளியிடுதல் சார்பு: பள்ளிக் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE பள்ளி கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் PDF

No comments:

Post a Comment