இயற்பியல் முதுகலை ஆசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்க தகுதிவாய்ந்தோர் பெயர்ப்பட்டியல் வெளியீடு இயக்குநர் செயல்முறைகள்* - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, February 15, 2021

இயற்பியல் முதுகலை ஆசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்க தகுதிவாய்ந்தோர் பெயர்ப்பட்டியல் வெளியீடு இயக்குநர் செயல்முறைகள்*

 இயற்பியல்  முதுகலை ஆசிரியராகப் பதவி உயர்வு அளிக்க தகுதிவாய்ந்தோர் பெயர்ப்பட்டியல் வெளியீடு இயக்குநர் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE


No comments:

Post a Comment