ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் திட்டத்தில் அரசின் வரவுகளை மின்செலுத்துச் சீட்டு மூலம் பெறும் நடைமுறை: முதல்வர் இன்று துவக்கி வைப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, February 8, 2021

ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் திட்டத்தில் அரசின் வரவுகளை மின்செலுத்துச் சீட்டு மூலம் பெறும் நடைமுறை: முதல்வர் இன்று துவக்கி வைப்பு

 ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் திட்டத்தில்  அரசின் வரவுகளை மின்செலுத்துச் சீட்டு மூலம் பெறும் நடைமுறை: முதல்வர் இன்று  துவக்கி வைப்பு


 PRESS RELEASE FEB 8

DOWNLOAD HERE ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் திட்டத்தில் அரசின் வரவுகளை மின்செலுத்துச் சீட்டு மூலம் பெறும் நடைமுறை: முதல்வர் இன்று துவக்கி வைப்பு

No comments:

Post a Comment