ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி- மாணவியருக்கான தற்காப்புக் கலை ( Self Defence) பயிற்சி - மறு உத்தரவு வரும் வரை செலவினம் மேற்கொள்ள தடை விதித்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, February 8, 2021

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி- மாணவியருக்கான தற்காப்புக் கலை ( Self Defence) பயிற்சி - மறு உத்தரவு வரும் வரை செலவினம் மேற்கொள்ள தடை விதித்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி- மாணவியருக்கான தற்காப்புக் கலை ( Self Defence) பயிற்சி - மறு உத்தரவு வரும் வரை செலவினம் மேற்கொள்ள தடை விதித்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு


SPD PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD SPD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment