தேர்தல் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் ‌தபால் வாக்குகளை 100 % பதிவு செய்ய வேண்டும் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 21, 2021

தேர்தல் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் ‌தபால் வாக்குகளை 100 % பதிவு செய்ய வேண்டும்

 தேர்தல் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் ‌தபால் வாக்குகளை 100 % பதிவு செய்ய வேண்டும்


தபால் வாக்கு

CLICK HERE தேர்தல் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் ‌தபால் வாக்குகளை 100 % பதிவு செய்ய வேண்டும்

No comments:

Post a Comment