முன்னாள் படைவீரர்கள் அல்லது துணை இராணுவப் படையில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்களுக்கு மத்திய மின் இரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பாதுகாப்பு அதிகாரி வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, March 26, 2021

முன்னாள் படைவீரர்கள் அல்லது துணை இராணுவப் படையில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்களுக்கு மத்திய மின் இரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பாதுகாப்பு அதிகாரி வேலை வாய்ப்பு

 முன்னாள் படைவீரர்கள்  அல்லது துணை இராணுவப் படையில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்களுக்கு மத்திய மின் இரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில்  பாதுகாப்பு அதிகாரி வேலை வாய்ப்பு


வேலை வாய்ப்பு செய்தி

வேலை வாய்ப்பு செய்தியின் முழு விவரம் தெரிந்துகொள்ள CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment