கோவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளின் மாவட்ட வாரியான பட்டியல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, March 2, 2021

கோவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளின் மாவட்ட வாரியான பட்டியல்

 கோவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளின் மாவட்ட வாரியான பட்டியல்


COVID 19 

CLICK HERE கோவிட் -19 தடுப்பூசி மையங்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளின் மாவட்ட வாரியான பட்டியல்

No comments:

Post a Comment