2015-16 ஆம் கல்வி ஆண்டில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டு பணி நியமனம் பெற்ற (28.11.2017 அன்று நடைபெற்ற கலந்தாய்வு) அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 17, 2021

2015-16 ஆம் கல்வி ஆண்டில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டு பணி நியமனம் பெற்ற (28.11.2017 அன்று நடைபெற்ற கலந்தாய்வு) அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை வெளியீடு

 2015-16 ஆம் கல்வி ஆண்டில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டு  பணி நியமனம் பெற்ற (28.11.2017 அன்று நடைபெற்ற கலந்தாய்வு) அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை வெளியீடு


Proceedings

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

No comments:

Post a Comment