அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்கள் 29.7.2011 க்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேவையில்லை என்பதற்கான மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நகல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 17, 2021

அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்கள் 29.7.2011 க்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேவையில்லை என்பதற்கான மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நகல்

 அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்கள் 29.7.2011 க்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேவையில்லை என்பதற்கான மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நகல்


WEB COPY

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment