5-04-2021 அன்றும் 6-04-2021 அன்றும் வாக்கு பதிவு அலுவலர்கள் (PO,PO1,PO2,PO3,PO4) செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணிகளும் பொறுப்புகளும் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, March 30, 2021

5-04-2021 அன்றும் 6-04-2021 அன்றும் வாக்கு பதிவு அலுவலர்கள் (PO,PO1,PO2,PO3,PO4) செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணிகளும் பொறுப்புகளும்

 5-04-2021 அன்றும் 6-04-2021 அன்றும்

வாக்கு பதிவு அலுவலர்கள்

(PO,PO1,PO2,PO3,PO4)

செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணிகளும் பொறுப்புகளும்


ELECTION

CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO

No comments:

Post a Comment