தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் வாரத்திற்கு 6 நாட்கள் ஆன்லைன் வழியில் மட்டுமே வகுப்புகள் நடைபெறும் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, March 22, 2021

தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் வாரத்திற்கு 6 நாட்கள் ஆன்லைன் வழியில் மட்டுமே வகுப்புகள் நடைபெறும்

 தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் வாரத்திற்கு 6 நாட்கள் ஆன்லைன் வழியில் மட்டுமே வகுப்புகள் நடைபெறும்


ONLINE CLASS

தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் வாரத்திற்கு 6 நாட்கள் ஆன்லைன் வழியில் மட்டுமே வகுப்புகள் நடைபெறும் CLICK HERE TO DOWNLOAD G.O

No comments:

Post a Comment