அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு பணிபுரியும் வாக்குச்சாவடியில் தபால் ஓட்டு அளிக்க ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, March 19, 2021

அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு பணிபுரியும் வாக்குச்சாவடியில் தபால் ஓட்டு அளிக்க ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்

 அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு பணிபுரியும் வாக்குச்சாவடியில் தபால் ஓட்டு அளிக்க ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்


ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்

CLICK HERE அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு பணிபுரியும் வாக்குச்சாவடியில் தபால் ஓட்டு அளிக்க ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்


No comments:

Post a Comment