ஓவிய திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட தொடக்க நடுநிலை உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களின் வரைபடங்களை எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்வது?? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 13, 2021

ஓவிய திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட தொடக்க நடுநிலை உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களின் வரைபடங்களை எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்வது??

 ஓவிய திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட தொடக்க நடுநிலை உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களின்  வரைபடங்களை எவ்வாறு  பதிவேற்றம் செய்வது?


EMIS

CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO

No comments:

Post a Comment