வாக்காளர் அடையாள அட்டை எளிமையாக பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 13, 2021

வாக்காளர் அடையாள அட்டை எளிமையாக பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

 வாக்காளர் அடையாள அட்டை எளிமையாக பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?


வாக்காளர் அடையாள அட்டை எளிமையாக பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO

No comments:

Post a Comment