தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொருட்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 24, 2021

தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொருட்கள்

 தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொருட்கள்


எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொருட்கள்

CLICK HERE தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொருட்கள்

No comments:

Post a Comment