விபத்துக்களில் பாதிக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு இழப்பீட்டு தொகை – பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் - CEO PROCEEDINGS - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 21, 2021

விபத்துக்களில் பாதிக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு இழப்பீட்டு தொகை – பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் - CEO PROCEEDINGS

 விபத்துக்களில் பாதிக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு இழப்பீட்டு தொகை – பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் - CEO PROCEEDINGS


Proceedings

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment