தேர்தல் பணி அலுவலர்களுக்கான அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டுகள் / தேர்தல் பணி சான்றுகள் ( EDC) வழங்குதல் குறித்து கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 13, 2021

தேர்தல் பணி அலுவலர்களுக்கான அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டுகள் / தேர்தல் பணி சான்றுகள் ( EDC) வழங்குதல் குறித்து கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்

 தேர்தல் பணி அலுவலர்களுக்கான  அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டுகள் / தேர்தல் பணி சான்றுகள்  ( EDC)  வழங்குதல் குறித்து  கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்


அஞ்சல் வாக்கு சீட்டுகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment