பள்ளிக் கல்வி - EMIS ஆன்லைன் பதிவில் மாணவர்களின் மதம், சாதி மற்றும் ஆதார் எண் ஆகியவற்றை கட்டாயப் பட்டியலில் இருந்து நீக்க (To Remove Mandatory Condition) பள்ளிக் கல்வித் துறை துணைச் செயலாளர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 10, 2021

பள்ளிக் கல்வி - EMIS ஆன்லைன் பதிவில் மாணவர்களின் மதம், சாதி மற்றும் ஆதார் எண் ஆகியவற்றை கட்டாயப் பட்டியலில் இருந்து நீக்க (To Remove Mandatory Condition) பள்ளிக் கல்வித் துறை துணைச் செயலாளர் உத்தரவு

 பள்ளிக் கல்வி - EMIS ஆன்லைன் பதிவில் மாணவர்களின் மதம், சாதி மற்றும் ஆதார் எண் ஆகியவற்றை கட்டாயப் பட்டியலில் இருந்து நீக்க (To Remove Mandatory Condition) பள்ளிக் கல்வித் துறை துணைச் செயலாளர் உத்தரவு


உத்தரவு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment