கடைசி வாக்காளர் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த பிறகு 17 A பதிவேட்டில் குறிப்பிட வேண்டியவை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, April 5, 2021

கடைசி வாக்காளர் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த பிறகு 17 A பதிவேட்டில் குறிப்பிட வேண்டியவை

 கடைசி வாக்காளர் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த பிறகு 17 A பதிவேட்டில் குறிப்பிட வேண்டியவை


17 A

CLICK HERE கடைசி வாக்காளர் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த பிறகு 17 A பதிவேட்டில் குறிப்பிட வேண்டியவை

No comments:

Post a Comment