6156 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்கு (G.O.No.389, Dated:24.05.2018) ஏப்ரல் - 2021 மாத ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, April 30, 2021

6156 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்கு (G.O.No.389, Dated:24.05.2018) ஏப்ரல் - 2021 மாத ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வெளியீடு

 6156 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத  பணியிடங்களுக்கு (G.O.No.389, Dated:24.05.2018) ஏப்ரல் - 2021 மாத ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வெளியீடு


ஆணை வெளியீடு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment