அரசு உயர்நிலை- மேல்நிலைபள்ளிகள் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லா பணியாளர்கள் கடன்தொகை பெற்றது- திரும்ப செலுத்துவது - சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இணைஇயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, April 23, 2021

அரசு உயர்நிலை- மேல்நிலைபள்ளிகள் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லா பணியாளர்கள் கடன்தொகை பெற்றது- திரும்ப செலுத்துவது - சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இணைஇயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள்

 அரசு உயர்நிலை- மேல்நிலைபள்ளிகள் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லா பணியாளர்கள் கடன்தொகை பெற்றது- திரும்ப செலுத்துவது - சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இணைஇயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment