தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் பற்றிய விபரம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, April 9, 2021

தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் பற்றிய விபரம்

 தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் பற்றிய விபரம்


VOTE COUNTING PLACE

CLICK HERE தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் பற்றிய விபரம் PDF

No comments:

Post a Comment