சார்நிலை அலுவலர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு பகிர்வு செய்தல் சார்பாக - தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்கக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, April 11, 2021

சார்நிலை அலுவலர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு பகிர்வு செய்தல் சார்பாக - தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்கக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்

 தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்கக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment