தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை ஆணையர் திரு. என்.வெங்கடேஷ் IAS, அவர்களை ஹைதராபாத்தில் உள்ள தேசிய தாவர சுகாதார மேலாண்மை நிறுவனத்தின் பதிவாளராக மாற்றுப் பணியில் (Deputation Basis) நியமித்து உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 24, 2021

தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை ஆணையர் திரு. என்.வெங்கடேஷ் IAS, அவர்களை ஹைதராபாத்தில் உள்ள தேசிய தாவர சுகாதார மேலாண்மை நிறுவனத்தின் பதிவாளராக மாற்றுப் பணியில் (Deputation Basis) நியமித்து உத்தரவு

 தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை ஆணையர் திரு. என்.வெங்கடேஷ் IAS, அவர்களை ஹைதராபாத்தில் உள்ள தேசிய தாவர சுகாதார மேலாண்மை நிறுவனத்தின் பதிவாளராக மாற்றுப் பணியில் (Deputation Basis) நியமித்து உத்தரவு


G.O

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment