12 ம் வகுப்பு மாணவர்களை பொதுத்தேர்விற்கு தயார் செய்தல் - ஒப்படைப்பு ( Assignment ) வழங்குதல் - கால அட்டவணை தெரிவித்தல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 30, 2021

12 ம் வகுப்பு மாணவர்களை பொதுத்தேர்விற்கு தயார் செய்தல் - ஒப்படைப்பு ( Assignment ) வழங்குதல் - கால அட்டவணை தெரிவித்தல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 12 ம் வகுப்பு மாணவர்களை பொதுத்தேர்விற்கு தயார் செய்தல் - ஒப்படைப்பு ( Assignment ) வழங்குதல் - கால அட்டவணை தெரிவித்தல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


CEO PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment