வேலை வாய்ப்பு செய்தி:இந்திய அஞ்சல் துறை அறிவிக்கை: மெக்கானிக், காப்பர் மற்றும் டின்ஸ்மித் , பெய்ன்டர், டையர்மென், எலக்ட்ரீசியன் ( 19,900 - 63,200) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, May 5, 2021

வேலை வாய்ப்பு செய்தி:இந்திய அஞ்சல் துறை அறிவிக்கை: மெக்கானிக், காப்பர் மற்றும் டின்ஸ்மித் , பெய்ன்டர், டையர்மென், எலக்ட்ரீசியன் ( 19,900 - 63,200)

 வேலை வாய்ப்பு செய்தி:இந்திய அஞ்சல் துறை அறிவிக்கை: மெக்கானிக், காப்பர் மற்றும் டின்ஸ்மித் , பெய்ன்டர், டையர்மென், எலக்ட்ரீசியன் ( 19,900 - 63,200)


வேலை வாய்ப்பு செய்தி

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE JOB NEWS

No comments:

Post a Comment