பயிற்சி புத்தக (2-9 வகுப்புகள்) காணொலிகள் (11.05.2021 -18.06.2021 ) (Work Book Videos) கல்வித் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புதல் சார்ந்த செய்திக்குறிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 6, 2021

பயிற்சி புத்தக (2-9 வகுப்புகள்) காணொலிகள் (11.05.2021 -18.06.2021 ) (Work Book Videos) கல்வித் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புதல் சார்ந்த செய்திக்குறிப்பு

 பயிற்சி புத்தக (2-9 வகுப்புகள்) காணொலிகள் (11.05.2021 -18.06.2021 ) (Work Book Videos) கல்வித் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புதல் சார்ந்த செய்திக்குறிப்பு


கல்வி தொலைக்காட்சி

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment