5000 ஆசிரியரல்லா பணியிடங்களில் தற்போது பணிபுரியும் 1272 பணியிடங்களுக்கு (778 துப்புரவாளர் மற்றும் 494 இரவு காவலர்) மே -2021 மாதத்திற்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 27, 2021

5000 ஆசிரியரல்லா பணியிடங்களில் தற்போது பணிபுரியும் 1272 பணியிடங்களுக்கு (778 துப்புரவாளர் மற்றும் 494 இரவு காவலர்) மே -2021 மாதத்திற்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை

 5000 ஆசிரியரல்லா பணியிடங்களில் தற்போது பணிபுரியும் 1272 பணியிடங்களுக்கு (778 துப்புரவாளர் மற்றும்  494 இரவு காவலர்) மே -2021 மாதத்திற்கான  ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை


ஆணை

CLICK HERE TO DOWNLOAD G.O

No comments:

Post a Comment