ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாதோர் 6156 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு மே மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்க ஊதிய கொடுப்பாணை வழங்குதல் சார்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 27, 2021

ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாதோர் 6156 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு மே மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்க ஊதிய கொடுப்பாணை வழங்குதல் சார்பு

 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாதோர் 6156 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு மே மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்க ஊதிய கொடுப்பாணை வழங்குதல் சார்பு


அரசாணை

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment