பணியில் இருக்கும் போது மரணமடையும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணப்பலன் சார்ந்த அரசாணைகளின் தொகுப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, May 26, 2021

பணியில் இருக்கும் போது மரணமடையும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணப்பலன் சார்ந்த அரசாணைகளின் தொகுப்பு

 பணியில் இருக்கும் போது மரணமடையும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணப்பலன் சார்ந்த அரசாணைகளின் தொகுப்பு


அரசாணை

CLICK HERE TO DOWNLOAD G.O

No comments:

Post a Comment