ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி -ஆரோக்கியம் மற்றும் மேலாண்மை திட்டம் சார்ந்து விழிப்புணர்வு பயிற்சி- மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 9, 2021

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி -ஆரோக்கியம் மற்றும் மேலாண்மை திட்டம் சார்ந்து விழிப்புணர்வு பயிற்சி- மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி -ஆரோக்கியம் மற்றும் மேலாண்மை திட்டம் சார்ந்து விழிப்புணர்வு பயிற்சி


மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment