1575 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்/உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 பணியிடங்களாகத் தரம் உயர்த்துதல் ஆணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, June 11, 2021

1575 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்/உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 பணியிடங்களாகத் தரம் உயர்த்துதல் ஆணை

 1575 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர்/உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 பணியிடங்களாகத் தரம் உயர்த்துதல் ஆணை


அரசாணை வெளியீடு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment