மத்திய, மாநில, கூட்டுறவுத் துறையில் பணியாற்றியவர்களுக்கு 37,400 -- 67,000 + Grade Pay 8,700 ஊதியத்தில் வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, June 2, 2021

மத்திய, மாநில, கூட்டுறவுத் துறையில் பணியாற்றியவர்களுக்கு 37,400 -- 67,000 + Grade Pay 8,700 ஊதியத்தில் வேலை வாய்ப்பு

 மத்திய, மாநில, கூட்டுறவுத் துறையில் பணியாற்றியவர்களுக்கு 37,400 -- 67,000 + Grade Pay 8,700 ஊதியத்தில் வேலை வாய்ப்பு


வேலை வாய்ப்பு செய்தி

வேலை வாய்ப்பு செய்தியின் முழு விவரம் தெரிந்துகொள்ள CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

1 comment: