7 சாதிப் பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய சாதியினருக்கு தேவேந்திரகுல வேளாளர் எனும் பெயரில் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்கலாம் : அரசாணையை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, June 3, 2021

7 சாதிப் பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய சாதியினருக்கு தேவேந்திரகுல வேளாளர் எனும் பெயரில் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்கலாம் : அரசாணையை வெளியீடு

 7 சாதிப் பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய சாதியினருக்கு தேவேந்திரகுல வேளாளர் எனும் பெயரில் சாதிச் சான்றிதழ் வழங்கலாம் : அரசாணையை வெளியீடு


அரசாணை வெளியீடு

CLICK HERE TO DOWNLOAD G.O

No comments:

Post a Comment